Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση

ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΠΜΣ;

Η λειτουργία του ΔΠΜΣ ξεκίνησε στο εαρινό εξάμηνο του 2020. Τα πρώτα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου σπουδών έγιναν στο Μαράσλειο, με φυσική παρουσία και συνεχίζουν, λόγω των ειδικών συνθηκών (COVID-19), μέσω διαδικτύου, με σύγχρονη εκπαίδευση και με όλη τη σχετική υποστήριξη που χρειάζεται σε κάθε μάθημα (λειτουργία συνεργατικών ομάδων φοιτητών και εκτός μαθήματος, τηλεσυνεργασίες, επικοινωνία με τους Καθηγητές κ.ά.).