Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση

ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΟΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ;

Το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) δέχεται τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Τμημάτων όλων των Σχολών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ (της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων της αλλοδαπής), που ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση της διεπιστημονικής συνέργειας της Κοινωνικής Νευροεπιστήμης, της Κοινωνικής Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης, όπως π.χ. εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, ιατρούς, βιολόγους, στελέχη της Εκπαίδευσης, της Υγείας, της Κοινωνικής Μέριμνας, της Διά βίου Μάθησης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οργανισμών και οργανώσεων, κυβερνητικών και μη κυβερνητικών, και φορέων υλοποίησης προγραμμάτων (εκπαιδευτικής πολιτικής, κοινωνικοπαιδαγωγικών κ.ά.) παρεμβάσεων και δράσεων και γενικά όσους επιστήμονες – ερευνητές επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση σε ζητήματα της Κοινωνικής Παιδαγωγικής και της Κοινωνικής Νευροεπιστήμης, καθώς και την ιδιότητα του κοινωνικού παιδαγωγού, σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα.