Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση

ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ;

Το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) χορηγεί Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του.