Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ;

Η Κοινωνική Νευροεπιστήμη είναι ένα διεπιστημονικό ακαδημαϊκό πεδίο επικεντρωμένο στη μελέτη και στην κατανόηση των τρόπων με τους οποίους τα βιολογικά συστήματα εκδηλώνουν συμπεριφορές, συναισθήματα, σχέσεις, αλληλεπιδράσεις και αναπτύσσουν κοινωνικές διαδικασίες και δομές, καθώς και των τρόπων που αυτές οι συμπεριφορές, τα συναισθήματα, οι σχέσεις, οι αλληλεπιδράσεις, οι κοινωνικές διαδικασίες και δομές έχουν επιδράσεις στον εγκέφαλο, στο νευρικό σύστημα και γενικά στους βιολογικούς μηχανισμούς, αλλάζοντας τη δομή και τη λειτουργία τους, καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου (νευροπλαστικότητα / neuroplasticity).

Η Κοινωνική Νευροεπιστήμη διαφοροποιείται από τη Γνωστική και τις άλλες Νευροεπιστήμες, με δεδομένο ότι εστιάζει στον «κοινωνικό εγκέφαλο» και στα συναισθήματα, στις αλληλεπιδράσεις, στις σχέσεις και στις συμπεριφορές που αυτός δημιουργεί ζητήματα στα οποία εστιάζει και η Κοινωνική Παιδαγωγική.

Η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων της Κοινωνικής Νευροεπιστήμης από τον χώρο της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης παρουσιάζει μία εκρηκτική ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες.