Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ;

Στο Σύντομο Υπόμνημα αυτοπαρουσίασης (personal statement) ο υποψήφιος/φια αναφέρει ορισμένα στοιχεία, προκειμένου να παρουσιάσει -με τον προσωπικό του /της τρόπο- τον εαυτόν του/της, σε σχέση με το ΔΠΜΣ, αναδεικνύοντας παράγοντες που δείχνουν κυρίως: α) το επιστημονικό του/της υπόβαθρο και β) τα κίνητρα, τους στόχους και τις προσδοκίες του/της.

Ενδεικτικοί (και όχι υποχρεωτικοί) άξονες θα μπορούσαν να είναι:

  • επιστημονικό και επαγγελματικό (αν υπάρχει) υπόβαθρο,
  • λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου ΔΠΜΣ (επίσης, γιατί στη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του/της επιλέγει να υποβάλει υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ),
  • επιστημονικά - ερευνητικά και γενικότερα ενδιαφέροντα,
  • βαθμός εξοικείωσης, μέχρι σήμερα, με κάποιο ή κάποια από τα αντικείμενα του ΔΠΜΣ.
  • προσδοκίες από το ΔΠΜΣ,
  • επαγγελματικά σχέδια και στόχοι,
  • σημαντικά στοιχεία της ζωής του/της υποψηφίου/φίας που επιθυμεί να αναφέρει και εκτιμά ότι επηρέασαν τη μέχρι τώρα πορεία του/της και τον τρόπο σκέψης και δράσης του/της.