Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση

Απόψεις Φοιτητών

Κοιτώντας τον κόσμο γύρω σου, τι βλέπεις; Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να αλλάξεις ή θα τα άφηνες όλα έτσι όπως είναι; Οι ανθρώπινες κοινωνίες έχουν ανάγκη από βελτίωση και αλλαγή. Έχουν ανάγκη τους ανθρώπους που ονειρεύονται, οραματίζονται και αγωνίζονται καθημερινά για έναν καλύτερο κόσμο.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση» προσφέρει σημαντικά εφόδια στον εκκολαπτόμενο κοινωνικό παιδαγωγό, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές  δομές.

Με την «Κοινωνική Παιδαγωγική» έρχεσαι σε επαφή και ενστερνίζεσαι τις αξίες, τις αρχές, τα οράματα, τους στόχους της, τις ερευνητικές και μεθοδολογικές της δυνατότητες και τις δράσεις και τις πρακτικές της σε διαφορετικούς χώρους εφαρμογής. Ακόμη, ερευνάς και μελετάς τα κοινωνικοπαιδαγωγικά προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί σε διάφορες χώρες ανά εποχές, με στόχο τη δική σου συμβολή σε σχετικές πρωτοβουλίες. Μαθαίνεις, με βιωματικό τρόπο, να αντιμετωπίζεις διαφορετικά κοινωνικοπαιδαγωγικά προβλήματα, να δημιουργείς, να οργανώνεις και να αναπτύσσεις  νέες κοινωνικοπαιδαγωγικές προληπτικές και παρεμβατικές πρακτικές και αντίστοιχα προγράμματα, αξιοποιώντας τις διεπιστημονικές διασυνδέσεις με τη Νευροεπιστήμη, την Έρευνα και τη Τεχνολογία.

Με τη «Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Έρευνας» κατανοείς και μελετάς τις διάφορες θεωρίες, μεθόδους και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ερευνητική δράση από την οποία προκύπτουν σημαντικά αποτελέσματα για την εκάστοτε εξεταζόμενη κατάσταση. Μαθαίνεις να οργανώνεις και να διεξάγεις έρευνες στην πράξη, σε διαφορετικούς κοινωνικοπαιδαγωγικούς χώρους. Σε βοηθάει ως κοινωνικό παιδαγωγό να μελετήσεις φαινόμενα, να συγκρίνεις καταστάσεις, να αξιοποιήσεις τα αποτελέσματα και να προτείνεις λύσεις για την αντιμετώπιση του εκάστοτε ζητήματος.

Στην σύγχρονη κοινωνία, η Τεχνολογία έχει έντονο αντίκτυπο στη ζωή του ατόμου, γεγονός που ελλοχεύει και κινδύνους. Με την «Κοινωνική Πληροφορική» σε σχέση με τις Επιστήμες της Αγωγής είναι η συσχετίζεις με επιστημονικό τρόπο  τις ΤΠΕ με τα διάφορα κοινωνικά και εκπαιδευτικά φαινόμενα και μαθαίνεις πώς να συμβάλλεις στη βελτίωση του κοινωνικού και του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι. Αξιοποιείς τις ΤΠΕ για να επεξεργαστείς και να μελετήσεις τα καινούργια δεδομένα και να αντιμετωπίσεις κοινωνικοπαιδαγωγικά προβλήματα.

Προκειμένου να υπάρξει η κοινωνική πρόοδος και ανέλιξη, καταλυτικό παράγοντα αποτελεί η κατανόηση των δομών και γενικότερα της λειτουργίας του εγκέφαλου και του νευρικού συστήματος.  Με την «Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες και στην Κοινωνική Νευροεπιστήμη» η έμφαση δίνεται στα μοναδικά αλλά και στα κοινά χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου, που εστιάζουν στις αντιλήψεις, στα συναισθήματα, στις σχέσεις και στις συμπεριφορές του. Κάθε εκπαιδευτικός και κάθε άνθρωπος που εργάζεται  σε οποιονδήποτε χώρο,  μαθαίνει να λαμβάνει  υπόψιν του τον κοινωνικό εγκέφαλο, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον κάθε μαθητή του και τον κάθε άνθρωπο με τον οποίο αλληλεπιδρά  ως μια ξεχωριστή οντότητα με τις δικές τις ιδιαιτερότητες, ανάγκες και επιλογές.

Εάν και βρίσκομαι στο πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική & Εκπαίδευση», με χαρά συνειδητοποιώ ότι όλα αυτά τα ζητήματα που με απασχολούν ως άνθρωπο και ως επαγγελματία, έχω τη δυνατότητα να τα γνωρίσω καλύτερα, να τα μελετήσω  με επιστημονικό τρόπο και να βγω πιο δυνατή, σε προσωπικό, επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο. Με το «δυνατή» θέλω να δηλώσω ότι εφοδιάζομαι με γνώσεις, μεθόδους και εργαλεία που εμπλουτίζουν και συμβάλλουν καταλυτικά τις δεξιότητες και τις δράσεις μου ως ανθρώπου και ως κοινωνικού παιδαγωγού.

Ε. Π.