Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση

Απόψεις Φοιτητών

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο “Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση” (Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) αποτελεί ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη. Το πεδίο του είναι ευρύ και εξετάζει σύγχρονα ζητήματα των Επιστημών της Αγωγής και των Νευροεπιστημών.

Το ΔΠΜΣ παρέχει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση με καταρτισμένους καθηγητές, που είναι δίπλα στον φοιτητή, καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του. Υπάρχει δυναμική αλληλεπίδραση, διαδραστικότητα και συνεχής ανατροφοδότηση, που στοχεύουν στη συστηματική βελτίωση του κάθε φοιτητή. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι η εστίαση στον αναστοχασμό, καθώς η διασφάλιση της ειδημοσύνης προϋποθέτει συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες, όπως ανάλυση και σκέψη πάνω στη δράση. Το Μεταπτυχιακό διευρύνει τους επιστημονικούς μας ορίζοντες,  παρέχοντας συνεχώς τροφή για σκέψη και δράση. Καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα και τη δημιουγικότητα μέσα από τις βιωματικές δραστηριότητες, οι οποίες κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο σε όλη τη μαθησιακή διαδικασία.

Παρά τις δυσκολίες λόγω της πανδημίας, οι καθηγητές κάνουν το βέλτιστο δυνατό έχοντας ως κύρια προτεραιότητα τον φοιτητή. Δίνεται και σε εμάς η ευκαιρία να ανταπεξέλθουμε σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, ανακαλύπτοντας νέους τρόπους μελέτης και συνεργασίας. Άλλωστε, όπως έχουμε μάθει στο μάθημα της Κοινωνικής Παιδαγωγικής «ένα πρόβλημα εν τέλει οδηγεί σε μία νέα προοπτική».

Η μέχρι τώρα πορεία μου στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό με έχει κάνει καλύτερο επιστήμονα και καλύτερο άνθρωπο, καθώς με έμαθε να σέβομαι την ιδιαιτερότητα του κάθε ανθρώπου και να πιστεύω στην εγγενή αξία του. Νιώθω ότι η επιλογή μου να παρακολουθήσω αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ήταν σωστή και θα το συνιστούσα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Α. Π.