Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση

Απόψεις Φοιτητών

Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου που μου έδωσαν την ευκαιρία να συμμετάσχω στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κοινωνική Νευροεπιστήμη και Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση». Θεωρώ πως απευθύνομαι με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα σε κάθε μελλοντικό υποψήφιο που επιθυμεί να γίνει μέλος αυτής της ομάδας διαβεβαιώνοντάς τον ότι η συμμετοχή του στο Πρόγραμμα θα είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την επαγγελματική όσο και την προσωπική του ζωή.

Πρόκειται σαφώς για ένα απαιτητικό Πρόγραμμα Σπουδών, όπως είναι άλλωστε όλα τα προγράμματα που οραματίζονται να εκπαιδεύσουν επιστήμονες που θα καθίστανται ικανοί να διαμορφώσουν το μέλλον της κοινωνίας και της εκπαίδευσης. Εν προκειμένω, στον όρο «απαιτητικός» δε δίνεται σε καμία περίπτωση αρνητικό πρόσημο. Ίσως θα ήταν πιο δόκιμο να χρησιμοποιηθεί ο αγγλικός όρος «challenging» υπό την έννοια της «πρόκλησης». Πρόκληση για όποιον ενδιαφέρεται να γίνει μέλος μιας ομάδας που επιδιώκει με επιστημονικό τρόπο να συμβάλλει στην «αλλαγή που θέλει να δει σε αυτόν τον κόσμο». Γιατί πέρα από την απόκτηση  θεωρητικών και επιστημονικών γνώσεων, εκείνο που είμαι σε θέση να εγγυηθώ, είναι ότι μέσα από τη διαδικασία αυτή θα γίνει η κάθε μία και ο καθένας μας ξεχωριστά «καλύτερος άνθρωπος». Και επειδή είμαι βέβαιη ότι όποιος αναζητήσει τους όρους «Κοινωνική Παιδαγωγική» ή «Κοινωνική Νευροεπιστήμη» εύκολα μπορεί να αποκτήσει μία πρώτη εικόνα τόσο για το αντικείμενο της κάθε επιστήμης, όσο και για τη μεταξύ τους διασύνδεση, επιλέγω να μη σταθώ σε αυτό. Αντ’ αυτού θα σταθώ στους ανθρώπους που αποτελούν την «καρδιά» του Προγράμματος. Και δεν είναι άλλοι από τους διδάσκοντες, οι οποίοι εκτός από καταξιωμένοι επιστήμονες και εξαιρετικοί καθηγητές, διακρίνονται από αφοσίωση, γνήσιο ενδιαφέρον, συνεργατική διάθεση, ευγένεια και ταπεινότητα. Χάρη σε αυτούς κάθε γνώση που αποκτούμε είναι βιωματική και κάθε μάθημα αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία αλληλεπίδρασης.  Δε θα μπορούσα να σκεφτώ καταλληλότερη ομάδα ανθρώπων για το συγκεκριμένο Μεταπτ5υχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Τους ευχαριστώ από καρδιάς.

Α.Δ.