Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΔΠΜΣ) Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) υλοποιείται με τη συνεργασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α., της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. και του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Το ΔΠΜΣ αποτελεί επανίδρυση, ως διατμηματικού, του παλαιότερου μονοτμηματικού μεταπτυχιακού του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ, με ίδιο τίτλο, που λειτούργησε στο Π.Τ.Δ.Ε. από το 2015 μέχρι το 2019 (έχει προκηρυχθεί τρεις φορές /τρεις κύκλοι σπουδών) και είχε υψηλή αξιολόγηση και ζήτηση και αξιοσημείωτο ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο των φοιτητών και των αποφοίτων του. Στη διάρκεια και των τριών αυτών κύκλων σπουδών προσέφεραν διδακτικό έργο μέλη ΔΕΠ από την Ιατρική Σχολή και το Βιολογικό Τμήμα.

Το Διατμηματικό ΠΜΣ «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) επιδιώκει τη διασύνδεση των Επιστημών της Αγωγής με τις Νευροεπιστήμες, έχει ένα πρωτότυπο διεπιστημονικό αντικείμενο και η λειτουργία του ανταποκρίνεται στις πολυπαραμετρικές απαιτήσεις και στις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές, κοινωνικές, πολυπολιτισμικές κ.ά. σύγχρονες ανάγκες, παρέχοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση στους φοιτητές/ τριες του.