Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

στο Διατμηματικό  Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Κοινωνική Νευροεπιστήμη,
Κοινωνική Παιδαγωγική & Εκπαίδευση»

(Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education)

2021-2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Καλούνται οι επιτυχόντες στο ΔΠΜΣ «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience,  Social Pedagogy and Education)   να εγγραφούν ηλεκτρονικά, από  Παρασκευή 08/10/2020 έως και Παρασκευή 15/10/2020. Όσοι δικαιούνται απαλλαγή διδάκτρων παρακαλώ δείτε την Δυνατότητα απαλλαγής φοιτητών του ΔΠΜΣ από τα τέλη φοίτησης.