Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Το ΔΠΜΣ χορηγεί Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του.

Μαθήματα υποχρεωτικάΔιδ. ώρεςECTS
Κοινωνική Παιδαγωγική
(Social Pedagogy)
367,5
Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες και στην Κοινωνική Νευροεπιστήμη
(Introduction to Neurosciences and Social Neuroscience)
367,5
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Έρευνας
(Educational and Social Research Methodology)
367,5
Εγκέφαλος, Νόηση και Εκπαίδευση
(Brain, Mind and Education)
367,5
Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ηθική δεοντολογία στην Εκπαίδευση
(Human Rights and Ethics in Education)
367,5
Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση
(Teaching Methodology and Teaching Practice)
367,5
Εφαρμογές Κοινωνικής Πληροφορικής στις Επιστήμες της Αγωγής
(Social Computing Applications in Education)
367,5
Κοινωνική Νευροεπιστήμη και Εκπαίδευση
(Social Neuroscience and Education)
367,5
Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων από την Κοινωνική Παιδαγωγική και την Κοινωνική Νευροεπιστήμη
(Educational Instructional Design informed by Social Pedagogy and Social Neuroscience)
367,5
Διαχείριση κρίσεων, λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων
(Crisis Management, Decision Making and Problem Solving)
367,5
Μάθημα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό
(Compulsory elective module)
367,5
Μάθημα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό
(Compulsory elective module)
367,5
Σύνολο Μαθημάτων43290
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
(Master’s thesis)
30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS120
*Η κατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα γίνεται με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.).
**Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το Φ.Ε.Κ. Κανονισμού.